لطفا کمی صبر کنید

شهید آیت الله مصطفی خمینی حیات و شهادتش برای جامعه مبارک بود

عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه شهید آیت الله مصطفی خمینی حیات و شهادتش برای جامعه مبارک بود، گفت: آقا مصطفی در راه مبارزه یکی از فرزندان خود را از دست داد.