لطفا کمی صبر کنید

توانمندی های دفاعی سپاه و ارتش به رخ دشمن کشیده می شود

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفت: باید توانمندی های دفاعی نیروی زمینی سپاه و ارتش به رخ دشمن کشیده شود.