لطفا کمی صبر کنید

شخصیت مرحوم مصطفی خمینی باید به نسل جوان معرفی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی شهید سیدمصطفی خمینی را شخصیتی آبدیده خواند و گفت: باید این شخصیت به نسل جوان معرفی شود.