لطفا کمی صبر کنید

وزیر اطلاعات: حاشیه‌ها کم شده است

علوی، گسترش فرهنگ "دست گیری" به جای "مچ گیری "در مجموعه دستگاه های اطلاعاتی و حراستی را امری ضروری دانست و گفت: گزارش‌ها از کاهش کاستی‌ها و مشکلات در مقایسه با ۴ سال گذشته حکایت دارد که نشان از کم شدن حاشیه‌ها، اخلاقی‌تر و شرعی‌تر شدن فعالیت‌هاست.