لطفا کمی صبر کنید

کمیته ویژه امید برنامه های وزیر پیشنهادی علوم را بررسی می کند

عضو شورای مرکزی فراکسیون امید گفت: کمیته ویژه فراکسیون امید، برنامه های وزیر پیشنهادی را بررسی و نتیجه نهایی را به شورای مرکزی اعلام خواهد کرد.