لطفا کمی صبر کنید

تراکتور قاتل پدر بزرگ و نوه اردبیلی شد

رئیس پلیس راه استان اردبیل گفت: حادثه واژگونی تراکتور در زمین مزروعی اتفاق افتاده است.