لطفا کمی صبر کنید

آخرین وضعیت دختر بازمانده از حادثه خودکشی اصفهان

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: مصدوم بازمانده از حادثه خودکشی اصفهان در ICU بستری است و به پنج عمل جراحی دیگر نیاز دارد.