لطفا کمی صبر کنید

بسته پیشنهادی اروپا نمی‌تواند ایران را برای ماندن در برجام قانع کند

عضو شورای مرکزی مؤتلفه گفت: به نظر می‌رسد که بسته پیشنهادی اروپا نمی‌تواند جمهوری اسلامی ایران را برای ماندن در برجام قانع کند.