لطفا کمی صبر کنید

هدف کشف حجاب حذف دین و سکولار کردن ایران بود

معاون پیشین اسناد و کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران با اشاره به سیر تاریخی نفوذ فرهنگ غرب در کشورمان و تلاش رژیم پهلوی در اشاعه آن در میان مردم، ضمن نقد نظام آموزشی کشور دولتمردان را به پایبندی به اصول ارزشی کشور و اجتناب از رویکردهای التقاطی دعوت کرد.