لطفا کمی صبر کنید

ابراز نگرانی کشورهای عضو ناتو از برنامه موشکی ایران کاملا بی اساس است