لطفا کمی صبر کنید

پیش نویس قانون جامع انتخابات بسیاری از ابهامات را رفع می کند

رکنا: سخنگوی شورای نگهبان گفت: پیش نویس جدید قانون جامع انتخابات از سوی دولت، مجلس و شورای نگهبان تهیه شده که در صورت…