لطفا کمی صبر کنید

اظهار نظر نوبخت درباره فاجعه سنندج

رکنا: دکتر نوبخت: حادثه دلخراش برخورد تانکر با اتوبوس مسافری که منجر به درگذشت دردناک تعدادی از هم‌وطنان عزیز در سنندج…