لطفا کمی صبر کنید

چرا در حق امیرانتظام ظلم و جفا شد؟

رکنا: «من هم رفتاری را که با آقای امیرانتظام شده است، جفا در حق ایشان می‌دانم. به همین دلیل هم اخیراً به دیدار ایشان…