لطفا کمی صبر کنید

انصار حزب الله خواستار برکناری استاندار تهران شد

حزب الله با امضاى طومارى٥٠ مترى خطاب به وزیرکشور خواستار برکنارى استاندارتهران شد.