لطفا کمی صبر کنید

روسیه قصد همکاری در مسائل سیاسی منطقه با ایران را دارد

برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب با موضوع ورود به مرحله جدیدی از نگاه به شرق با حضور کارشناسان مسایل سیاسی برگزار شد.