لطفا کمی صبر کنید

اتمام پروژه آبرسانی خرمشهر توسط سپاه در کمتر از دو هفته

فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: قرارگاه سازندگی سپاه با ورود به پروژه آبرسانی خرمشهر در کمتر از دو هفته آب شیرین را به این شهر رساند.