لطفا کمی صبر کنید

عربستان، روحانیِ منتقد را بازداشت کرد

عربستان سعودی در ادامه سرکوب منتقدان، یک روحانی که در کتابی از آل‌سعود انتقاد کرده بود را به همراه سه نفر از فرزندانش بازداشت کرده است.