لطفا کمی صبر کنید

شیشه عمر آمریکا در تیررس پایگاه‌های مقاومت

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی گفت: رژیم صهیونیستی شیشه عمر آمریکا است که در تیررس پایگاه مقاومت قرار گرفته و با کوچکترین تحرکی ریز ریز می شود.