لطفا کمی صبر کنید

روزنامه روسی: بستن تنگه هرمز به نفع روسیه است

بسته شدن تنگه هرمز، فقط بر صادرات نفت تاثیر نخواهد گذاشت بلکه صادرات گاز طبیعی مایع را هم مختل خواهد کرد. این امر به صادرات گاز روسیه کمک خواهد کرد.