لطفا کمی صبر کنید

اشباع بازار نفت به ضرر ایران، حربه زنگ زده سعودی‌هاست

کارشناس مسائل منطقه گفت: عربستان به یک حربه زنگ زده متوسل شده‌اند و بار‌ها در زمینه اشباع بازار نفت، به ضرر ایران شانس خود را آزموده‌اند.