لطفا کمی صبر کنید

باهنر: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص منحل شد

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: مجمع از ابعاد مختلف در حال تحول اساسی است. امید داریم که تا قبل از پایان سال اصلاح ساختارهای مجمع روشن شود.