لطفا کمی صبر کنید

ویدئو / توضیحات معاون وزیر کشور درباره مرز خسروی

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: ایران آمادگی ارسال مسافران اربعین را داشت، اما دولت عراق مرز خسروی را بسته است، به محض اطلاع از چرایی این موضوع به مردم علت را گزارش خواهیم کرد.