لطفا کمی صبر کنید

جان کری: تحریم های کره شمالی به شدت تحریم‌های سابق ایران نیست

وزیر خارجه سابق آمریکا در یک مصاحبه به سوالات رسانه آمریکایی درباره بحران کنونی واشنگتن با کره شمالی و قیاس تحریم‌های بین‌المللی کنونی علیه پیونگ یانگ در قیاس با تحریم‌های سابق ایران جواب داد.