لطفا کمی صبر کنید

تحولات لبنان با پیروزی محور مقاومت در منطقه بی‌ارتباط نیست

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تحولات اخیر لبنان بی ارتباط با پیروزی های محور مقاومت در منطقه نیست.