لطفا کمی صبر کنید

شریعتمداری: حکمی برای توقیف کیهان دریافت نکرده‌ایم

مدیر‌مسئول روزنامه کیهان درباره خبر توقیف دو روزه این روزنامه گفت: تاکنون چیزی در این زمینه به ما ابلاغ نشده است.