لطفا کمی صبر کنید

امکانات و تجهیزات مورد نیاز از استانهای مجاور به مناطق زلزله زده منتقل شود

وزیر کشور بر ضرورت انتقال امکانات و تجهیزات مورد نیاز از استانهای مجاور به مناطق زلزله زده تاکید کرد.