لطفا کمی صبر کنید

آقای جهانگیری! حرف و حدیث را بر وظیفه ترجیح نداده اید؟

در حادثه پلاسکو که بر خلاف زلزله، عامل انسانی نقش پررنگ‌تری در بروز حادثه یا رعایت نکردن نکات ایمنی ایفا کرده بود، رهبرانقلاب مسئله مقصریابی در ابتدای کار را بشدت تقبیح کرده بودند.