لطفا کمی صبر کنید

همدلی اقوام و مذاهب در کرمانشاه می‌تواند تسلی بخش آلام آسیب دیدگان باشد