لطفا کمی صبر کنید

رفاهی دبیر اجرایی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور شد

معاون ریس قوه قضاییه در حکمی سیدعلی اصغر رفاهی مستشار قضایی و مدیرکل پیشگیری های مردمی را با حفظ سمت به عنوان دبیر اجرایی ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور منصوب کرد.