لطفا کمی صبر کنید

صهیونیستها ۱۸ شهروند فلسطینی را بازداشت کردند

نظامیان رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات خود علیه شهروندان فلسطینی ادامه می دهند.