لطفا کمی صبر کنید

امام (ره) می گفت این مردم ما را به این محل رساندند

انقلاب هایی که در دنیا می شود، به یکی از این دو ابرقدرت متکی است ولی انقلاب مردم ما، انقلابی است متکی به خود مردم.