لطفا کمی صبر کنید

امضای۳۰ میلیارد دلار قرارداد برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی

یک عضو کمیسیون برنامه و ‌بودجه مجلس گفت که طبق گزارش‌های ارائه شده برای تامین مالی پروژه‌ها از منابع خارجی تاکنون ۳۰ میلیارد دلار قرارداد امضا شده است.