لطفا کمی صبر کنید

اصلاح قانون چک روی میز کمیسیون حقوقی و قضایی

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی از از بررسی طرح اصلاح قانون چک در این کمیسیون خبر داد.