لطفا کمی صبر کنید

ارسال کمک‌های تیپ ۱۷۷ به کرمانشاه

ایلنا: تیپ ۱۷۷ نیرو زمینی ارتش، درپی زلزله اخیر غرب کشور کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان و خانواده های این تیپ را برای ارسال به مناطق زلزله زده جمع آوری و به منطق زلزله زده ارسال کرد.