لطفا کمی صبر کنید

نظر شما درباره این عکس چیست؟/موگابه در کنار کودتاچیان

منابع خبری با انتشار عکسی از موگابه در کنار رئیس ارتش که طراح و فرمانده اصلی کودتا علیه اوست همه را شوکه کردند.