لطفا کمی صبر کنید

توضیح نوبخت درباره مصوبه جنجالی

سخنگوی دولت گفت: حداکثر دریافتی مقامات سیاسی 10 و سایر مدیران 18 میلیون تومان است.