لطفا کمی صبر کنید

سردار سلیمانی با خلع سلاح داعش، امنیت را به منطقه و جهان بازگرداند

عضو حزب اعتماد ملی گفت:ایران و سردار سلیمانی نقش اصلی را برای خلع سلاح داعش و بازگشت امنیت به منطقه و دنیا ایفا کردند.