لطفا کمی صبر کنید

کیهان: بست نشینی، حماقت سیاسی است

روزنامه کیهان نوشت: نظریه‌ پرداز خروج از حاکمیت می‌گوید بست‌نشینی بقایی و برخی از اطرافیان احمدی‌نژاد، نشانه بن‌بست‌نشینی اصولگرایان است.