لطفا کمی صبر کنید

شهردار تهران در کنار مدیر تولید‌ اشرف پهلوی!

روزنامه کیهان نوشت: روزنامه همشهری عکس اصلی روی جلد شماره شنبه خود را به تصویری بزرگ از شهردار تهران در کنار بهمن فرمان آرا مدیر تولید «شرکت گسترش صنایع سینمای ایران» متعلق به‌اشرف پهلوی و شوهر سومش مهدی بوشهری‌پور اختصاص داده است!