لطفا کمی صبر کنید

رئیس‌جمهور رئیس سازمان عشایری و روستایی شد+ جزئیات

براساس مصوبه کمیسیون کشاورزی مجلس رئیس‌جمهور رئیس سازمان عشایری و روستایی شد.