لطفا کمی صبر کنید

بازدید اعضای کمیسیون صنایع مجلس از پارک فناوری پردیس

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون صنایع معادن مجلس از بازدید اعضای این کمیسیون از پارک فناوری پردیس خبر داد.