لطفا کمی صبر کنید

هشدار "فرهاد رهبر" درباره پدیده " نفوذ" در مجامع دانشگاهی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به بروز پدیده نفوذ در مجامع علمی و دانشگاهی هشدار داد.