لطفا کمی صبر کنید

مجوز جدید مجلس برای عضویت اقلیت‌های دینی در "شورای شهر"

سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس جلسه امروز این کمیسیون را تشریح گرد.