لطفا کمی صبر کنید

بازدید اعضای کمیسیون بودجه از زیرساخت‌های استان کردستان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در سفری دو روزه به کردستان از زیرساخت‌های این استان همچون راه‌آهن و ... بازدید کردند.