لطفا کمی صبر کنید

سلیمی نمین: آقای مصباح دیر متوجه عوام‌فریبی احمدی نژاد شد

سلیمی‌نمین گفت: وقتی احمدی نژاد در مسیر قدرت قرار گرفت رحیمی که به دروغ خود را دکتر جا زده بود و در دانشگاه آزاد دلالی می کرد را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرد.