لطفا کمی صبر کنید

وزیر کشور، روز مجلس را تبریک گفت

وزیر کشور در پیامی فرارسیدن روز مجلس را تبریک گفت و بر هم افزایی هرچه بیشتر مجلس و دولت تاکید کرد.