لطفا کمی صبر کنید

رونمایی از باتری اتمی در 20 فروردین سال آتی

رئیس سازمان انرژی اتمی از رونمایی باتری اتمی در 20 فروردین 1397 خبر داد.