لطفا کمی صبر کنید

اتحاد امت اسلام در برابر توطئه جدید آمریکا یک ضرورت است

کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: ضرورت دارد که جهان اسلام با همه ظرفیت های خود متحد در برابر تصمیم ترامپ در انتقال پایتخت اسراییل به قدس شریف ایستادگی کنند.