لطفا کمی صبر کنید

اصلاحات یعنی منطق و اخلاق، در هر لباسی که باشد

ایلنا: نماینده دماوند گفت: اصلاحات یعنی منطق و اخلاق و در هر لباسی که باشد یعنی شعر و شعور و فرآیند برجامی.