لطفا کمی صبر کنید

هجمه یک روزنامه بحرینی علیه ایران و عراق

یک روزنامه بحرینی با اشاره به محاکمه تعدادی از شهروندان بحرینی در دادگاه نظامی در رابطه با ترور فرمانده کل دفاع بحرین، ایران و عراق را مورد هجمه خود قرار داد.